Medicinska kontroller

Vi har kunskap om, kompetens och utför medicinska kontroller i arbetslivet. Vi utfärdar tjänstbarhets intyg enligt Arbetsmiljöverkets och Transportstyrelsens direktiv och riktlinjer. Medicinska kontroller som vi genomför är bland annat gällande:– Vibrationer– Handintensivt arbete– Nattarbete– Allergiframkallande kemiska produkter ex epoxiplastkomponenter, formaldehydhartser, metylakrylater, diisocyanater mfl.– Damm […]