Pandemin med covid-19 går in i en ny fas

Den 9 februari 2022 tas de flesta åtgärderna mot covid-19 bort och pandemin har gått in i en ny fas i Sverige. Den viktigaste rekommendationen framöver är att alla som är 12 år och äldre vaccinerar sig mot covid-19. Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk, det gäller även om du tagit ett självtest som är negativt. Vuxna som inte är vaccinerade bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.

Vi kan erbjuda snabbtester till anställda i våra kundföretag.

Kontakta oss på tel 0970-248 80

Viktig information om Coronaviruset Covid – 19 från vår Företagsläkare. Vänligen läs nedan.

Med anledning av att…

-Regeringen 2020.02.01 förklarat Covid-19/SARS-CoV-2 vara en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom och därmed omfattas av smittskyddslagen (fri sjukvårdsavgift, anmälningspliktigt etc)

-Folkhälsomyndigheten 2020.03.10 höjt smittorisken i Sverige till ”mycket hög”

-Folkhälsomyndigheten bedömer hälsofaran vara störst för våra äldre och redan sjuka, men att andra i yngre åldrar och annars friska, måste ta ansvar för minskad smittspridning i samhället, så att sjukvården/ intensivvården hinner med förväntade provtagningar respektive vårdkrävande fall. 

-Regeringen i presskonferens 2020.03.11 förklarat att karensdagen kommer att slopas, att företag kan få anstånd med skatteinbetalningar, arbetsgivaravgift/preliminärskatt.

-Smittskyddsläkaren i Region Norrbotten i media 2020.03.11 uttalat ”det bara är en tidsfråga tills vi har en smittspridning i samhället – och att det då är extra viktigt att inte exponera andra om en har förkylningssymtom som senare kan visa sig vara covid-19. Man går inte på jobbet om man är förkyld med symtom, att man är noga med hostetikett och handhygien…”

-Vårdguiden, 1177.se anger att symptom som torrhosta, feber och andningsbesvär kan utgöra tecken på Covid-19. Symptom uppträder oftast  efter 2-5 dagar, men ibland upp till 14 dagar, efter man smittats. Att ytdesinficering också kan göras på kontaktytor.

I linje med ovanstående, så rekommenderar Adviva Företagshälsa sina företagskunder f.n att:

1) uppmana anställda med ”förkylningssymptom” att stanna hemma redan från första sjukdagen, eller snarast gå hem från arbetsplatsen om symptomupptäckten sker där.

2) vid tvättställ på arbetsplatser sätta upp Folkhälsomyndighetens instruktion om handhygien respektive s.k host- och nysetikett  (från myndighetens hemsida i A4 eller A3 utskrift. Nedan A4).

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/07876244626149fa86d7c563c8844874/god-handhygien-affisch-a4-2010-4-34.pdf

3) i städrutiner på företaget ytdesinficera (gärna dagligen) med sprit på gemensamma greppytor, tex kranar, dörrhandtag där många passerar etc.

4) den som har torrhosta, feber eller andningsbesvär kontaktar 1177/Vårdguiden, som ger vidare instruktioner. Ev provtagning sker via Regionens anvisade sjukvårdsenhet (tex Region Norrbotten).

113 13 är Sveriges nationella informationsnummer. Hit kan du t ex. vända dig om du har generella frågor kring coronaviruset som inte handlar om sjukdomssymptom.

5) följa Folkhälsomyndighetens/UD anvisningar om reseavrådan till högriskområden. Att företaget uppmärksammar symptom hos anställda eller underentreprenörer som varit i, eller gör hemresor till högriskområden, t.ex vid Fly in-Fly out. 

6) Klienter som inte uppvisar symptom tas emot på Adviva företagshälsa som vanligt.

Skulle en klient komma till en mottagning och uppvisar symptom skickas denne omgående hem.

Alla personer som söker förstadagsintyg kommer, till dess att andra riktlinjer finns, att hanteras via telefon med företagssköterska. D v s inga fysiska besök.

För djupare info rekommenderas

https://www.1177.se/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/information-angaende-resor/

https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/ud-avrader/

Telefonnummer att ringa för allmän rådfrågning: 11313

För information in english

https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/communicable-disease-control/covid-19/

/Gällivare 2020.03.11

Tomas Eriksson                                       

Företagsläkare

Adviva Företagshälsa 


INFORMATION KRING CORONAVIRUSET

 2020-03-11 Nya riktlinjer från Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten ser tecken på samhällsspridning i Region Stockholm och i Västra Götalandsregionen. Samhällsspridning i hela landet ser myndigheten inte, men risknivån höjs nu till den högsta – mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige. Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.

113 13 – Information om coronaviruset

113 13 är Sveriges nationella informationsnummer. Hit kan du t ex. vända dig om du har generella frågor kring coronaviruset som inte handlar om sjukdomssymptom.

1177 – Vårdguiden

Privatpersoner hänvisas till 1177 Vårdguiden vid sjukdomssymptom.


Vi erbjuder våra kunder validerade tjänster som utförs av våra specialister inom medicinsk, teknisk och psykosocial kompetens. Vårt serviceavtal utgår från kända branschrisker och våra insatser ska resultera i minskad risk för ohälsa och olycksfall.

Se vår utveckling sedan 2003

Anslut ditt företag här!